Poradnia rozruszników i kardiowerterów

Poradnia rozruszników i kardiowerterów

PNWTŚRCZWPTLEKARZ
od 15:00dr Andrzej Bolewski
od 15:00dr Marcin Majewski
od 15:30dr Robert Parucki
 od 15:30dr Michał Waśniewski
  Wykonujemy kontrolę:
  • stymulatorów,
  • kardiowerterów-defibrylatorów (ICD)
  • układów resynchronizujących (CRT)
Dysponujemy sprzętem pozwalającym na kontrolę wszystkich rozruszników następujących producentów :  Biotronic, Boston Scientific, Medtronic i St. Jude Medical (Abott). Badanie ma na celu ocenę poprawności działania systemu stymulującego poprzez dokonanie pomiaru progu stymulacji jak i sterowania aby na podstawie uzyskanych wartości zaprogramować energię (amplitudę i szerokość) impulsu oraz czułość kanału przedsionkowego i /lub komorowego optymalnego dla pacjenta.

Partnerzy