Konsultacje lekarskie

Konsultacje lekarskie

Konsultacje specjalistyczne
kardiologa200
kardiochirurga300
chirurgiczna + zmiana opatrunku220
angiologa220
hipertensjologa200
diabetologa180
urologa200
Konsultacja lekarska200
Konsultacja ordynatorska250
Konsultacje profesorskie300

 

Partnerzy