Plan połączenia z American Heart of Poland s. a.

W dniu 27 maja 2021 roku American Heart of Poland spółka akcyjna z siedzibą w Ustroniu (spółka przejmująca) oraz I-KAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (spółka przejmowana) uzgodniły i podpisały Plan Połączenia. Z treścią Planu Połączenia można się zapoznać klikając tutaj.

Partnerzy