Połączenie NAFIS S.A. z I-KAR sp. z o.o.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA NAFIS S.A. Z I-KAR SP. Z O.O.

 

Z przyjemnością informujemy, że dnia 28 marca 2019 r. Zarządy Nafis  S.A. oraz I-Kar Sp. z o.o.  uzgodniły oraz zatwierdziły Plan Połączenia.


Plan Połączenia wraz z załącznikami, podpisany przez Zarządy obydwu łączących spółek, został udostępniony poniżej zgodnie z przepisem art. 500 §21 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019, poz. 505) i będzie dostępny do publicznej wiadomości bezpłatnie i nieprzerwanie, aż do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Do pobrania:

2019-03-28 Plan Po?aczenia NAFIS z IKAR

Partnerzy