Konsultacje lekarskie

Konsultacje lekarskie

Konsultacje specjalistyczne
kardiologa 120
kardiologa dziecięcego 120
kardiologa dziecięcego+ Echo serca 200
kardiochirurga 150
angiologa 120
angiologa + USG Doppler 180
hipertensjologa 120
hipertensjologa + USG Doppler tętnic nerkowych 180
diabetologa 120
okulisty 120
dietetyka 120
Konsultacje profesorskie 200

 

Partnerzy