Diagnostyka kardiologiczna

Diagnostyka kardiologiczna

EKG z opisem 35
EKG bez opisu 25
ECHO serca 110
Kontrola stymulatora 140
Holter ciśnieniowy 120
Holter EKG 130
EKG wysiłkowe / próba wysiłkowa 120
Ergospirometria 300
USG z Dopplerem tętnic szyjnych i kręgowych 120
USG z Dopplerem naczyń kończyn dolnych (żył i tętnic) 120
USG z Dopplerem tętnic nerkowych 120
USG tarczycy 110

Partnerzy