Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej

Pracownia Rehabilitacji Kardiologicznej w oparciu o bazę diagnostyczną Szpitala prowadzi kompleksową rehabilitację Kardiologiczną zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Realizujemy świadczenia Rehabilitacji Kardiologicznej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz w ramach  prewencji  rentowej ZUS

 

Pacjenci po przebytych ostrych zespołach wieńcowych, w tym po zawale serca, zabiegach kardiologii interwencyjnej z wszczepieniem stentów (PTCA), zabiegach kardiochirurgicznych (pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG), operacjach zastawek serca i innych), z niewydolnością serca, z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, otyłością mogą uczestniczyć w ściśle monitorowanym cyklu treningów oraz w zajęciach edukacyjnych.

Także osoby zdrowe odczuwające spadek tolerancji wysiłku, czy planujące podjęcie aktywności fizycznej po dłuższej przerwie, dzięki odpowiednio zaplanowanemu treningowi mogą zyskać poprawę tolerancji wysiłku oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia niekorzystnych zdarzeń sercowo- naczyniowych.

 

Nad przebiegiem zajęć czuwa zespół złożony z lekarzy, fizjoterapeutów, psychologa i dietetyka.

Partnerzy