Rehabilitacja

Rehabilitacja

Rehabilitacja kardiologiczna – ma na celu przywrócenie pełnej sprawności fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej ograniczonej w wyniku choroby serca. Kluczową rolą ogrywa dobrze dobrany i dawkowany trening fizyczny, który  w połączeniu z właściwym leczeniem farmakologicznym, zmianą stylu życia oraz nawyków żywieniowych pozwala na zahamowanie postępów choroby, poprawę jakości  oraz wydłużenie życia pacjentów.

 

Do naszego ośrodka rehabilitacyjnego kierowane są osoby  z chorobą niedokrwienną serca, po przebytym zawale , po angioplastyce wieńcowej (stenty), po operacjach  kardiochirurgicznych (by-passy, operacje na zastawkach), pacjenci z przewlekłą niewydolnością serca, po wszczepieniu stymulatora, kardiowertera- defibrylatora a także z wrodzonymi i nabytymi wadami serca.

 

 

Partnerzy